پیام معظم‌له در محكومیت كشتار مسلمانان هند

امیدواریم دولت هند هر چه سریع‌تر با تدبیر و در نظرگرفتن فرهنگ و سابقه كهن مردم خود در مبارزه با استكبار و استعمار این موضوع را خاتمه دهد و مسلمانان آن كشور همانند گذشته خود آزادانه در آنجا به زندگی و فعالیت خود ادامه دهند و ما هرگونه كشتار و تبعیض را محكوم می‌كنیم.

IMG_4878

بسم الله الرحمن الرحیم

این روزها خبرهای ناگواری از وضعیت مسلمانان مظلوم در كشور هند به گوش می‌رسد و موجب تاسف و تاثر می‌گردد. متاسفانه این جنایات اسفناك و دردآور در سكوت رسانه‌های بین‌المللی در حال انجام است و سران كشورهای اسلامی و سازمان‌های حقوق بشری فقط نظاره‌گر بودن این مصیبت را اختیاركردند.

بی‌شك مردم هند با آن همه سابقه و فرهنگ کهن خود، زندگی آرامی كه در طول تاریخ با ادیان مختلف و مذاهب متعدد در كنار هم داشته‌اند را حفظ می‌كنند و اجازه نخواهند داد عده‌ای آتش تفرقه را در آن كشور ایجاد کنند و شعله‌ور سازند.

امیدواریم دولت هند هر چه سریع‌تر با تدبیر و در نظرگرفتن فرهنگ و سابقه كهن مردم خود در مبارزه با استكبار و استعمار این موضوع را خاتمه دهد و مسلمانان آن كشور همانند گذشته خود آزادانه در آنجا به زندگی و فعالیت خود ادامه دهند و ما هرگونه كشتار و تبعیض را محكوم می‌كنیم.

قم مقدسه

حسین نوری همدانی

پانزدهم بهمن‌ماه 1398

برابر با

یازدهم رجب 1441