بایگانی سوالات شرعی

سوال
بسمه تعالی محضر مبارك حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (زید عزه) خانمی قبل از طلاق با فردی زنا كرده و در همان طهر مواقعه با غیر شوهرش صیغه طلاق جاری شده است حال سئوال اینست كه آیا طلاق در فرض مذكور صحیح است یا خیر؟

جواب

ج: چنانچه طلاق در طهر غیر مواقعه شوهر واقع شده باشد هرچند كه با دیگری مواقعه و نزدیكی داشته است طلاق صحیح است.

سوال
سلام علیکم آیا می توان از سهمین مبارکین برای امور تبلیغات انتخاباتی هزینه نمود یا خیر؟

جواب

ج: جایز نیست.

سوال
مردی همسر دائم نداشته ولی با زنی صیغة موقت خوانده و آن زن همسر موقت وی بوده است حال سئوال اینست كه اگر این مرد با زن دیگری مرتكب زنا شود ایا زنا محصنه است و احصان در مرد محقق است یا خیر؟

جواب

ج: در فرض سئوال كه مرد جز زن صیغه‌ای همسر دائمی نداشته احصان از ناحیه مرد محقق نیست.

سوال
اگر مرد همسر دائم داشته باشد ولی در ایام عادت همسرش با زن دیگری زنا كند آیا احصان از ناحیة مرد محقق می‌شود یا خیر؟

جواب

ج: در فرض سئوال ظاهراً احصان محقق نمی‌شود.

سوال
خانم بارداری در اثر سانحه‌ای كشته شده است و حمل او نیز كه هشت ماهه بوده به همراه زن مرده است. در صورتیكه دختر بودن یا پسر بودن بچه در شكم مادر معلوم نباشد دیة آن چقدر است؟

جواب

ج: در صورتیكه جنین كامل الخلقه بوده و روح در آن دمیده باشد دیه‌اش دیة انسان كامل است و در صورتیكه پسر یا دختر بودن آن معلوم نباشد باید نصف دیة مرد و نصف دیة زن را مجموعاً برای بچه پرداخت كنند

سوال
آیا به مبلغی که به عنوان سنوات به کارمندان داده میشود، خمس تعلق می گیرد؟

جواب

ج: آن مبلغی كه ماهانه از حقوق كارمندان كسر می‌شود و بعداً به آنها پرداخت می‌شود خمس به آن تعلق می‌گیرد ولی اگر از حقوقشان كسر نشده باشد و هدیه باشد خمس به آن تعلق نمی‌گیرد

سوال
الى سماحة ایة الله العظمى الشیخ نوری الهمدانی حفظه الله تعالى و الفضلاء فی مكتبه : 1-میت مقطوع الاطراف الرأس والیدین والرجلین كلا أو بعضا، أو كان الموجود جمیع عظامه مجردة عن اللحم أو معظمها هل تجب صلاة المیت و ما یتقدمها من تغسیل و تكفین وما شابههما ؟ 2-اذا كان الموجود من المیت لا یصدق علیه أنه بدنه بل بعض بدنه فلوكان هو القسم الفوقانی من البدن ای الصدر، هل تجب صلاة المیت و ما یتقدمها من تغسیل و تكفین وما شابههما ؟ 3-اذا كان الموجود من المیت نصف الصدر أو جزء منه، هل تجب صلاة المیت و ما یتقدمها من تغسیل و تكفین وما شابههما ؟ 4-اذا لم یوجد القسم الفوقانی من بدن المیت كأن وجد كلا أو بعضا مجردة عن اللحم أو معه (ای قسم مشتمل ما تحت صدر المیت فقط) ، هل تجب صلاة المیت و ما یتقدمها من تغسیل و تكفین وما شابههما ؟ 5-ان وجد من المیت الاعضاء الداخلیة من دون العظام فقط ، هل تجب صلاة المیت و ما یتقدمها من تغسیل و تكفین وما شابههما ؟

جواب

 یجب الصلوة علی المیت الذی قطع اطرافه كما یجب تغسیله و تكفینه و تدفینه و هكذا القطعة المبانة من المیت اذا اشتملت علی الصدر و كذا اذا كانت عضواً تاماً كالید و الرجل فیجب الصلوة علیها علی الاحوط فی هذا الاخیر و امّا لولم تكن عضواً تاماً او لم تکن مشتملاً علی الصدر فلوكان فیها عظم تغسل و تلف فی خرقة و تدفن ولو لم یكن فیها عظم لایجب الغسل بل تلف فی خرقة و تدفن و من هذه العبارة یظهر جواب جمیع الاسئلة و فقكم الله تعالی